ПРОПАГАНДА


Слушайте видеото по-долу, министъра на кокс?