ANDRAGENDE DIGITAL (HER) AFSTEMNING 2017
I et digitalt miljø, hvor der sendes skal betales via internettet, som tegner sig via internettet, og at en afgift er faktisk velkendt over internettet mail, er det ikke muligt at stemme digitalt. Det skal ændres, for hurtigere, nemmere og mere pålidelig!

Vi:

Alle hollandske vælgere konkludere, at den gamle afstemning systemet er forældet:

  • for langsomt
  • for svært
  • og utroværdig

Det kan gøres ved hjælp DigiD (nu kan kontrolleres identifikation via en smartphone med NFC autenticitet). Dette kan eller hjem (evt. For de ældre, handicappede, osv) på et offentligt sted.

Gennem digitale stemmer skal være lettere for alle. Den skal tælle hurtigere af regeringen og frem for alt dette er meget mere pålidelig!

Og anmodninger:

Vi ønsker en digital afstemning eller til at stemme i fremtidens digitale.

Stå på 17-03-2017 ved 17:39 pm 19049 underskrifter

Klik til andragende!Hvorfor en revote af Underhuset valget?

Se tekst af vidner nedenfor!