ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑΤΑ (Αποκάλυψη)


Κάντε μια αρχή με την ανάγνωση των διαφόρων θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο της Αποκάλυψης.

Θα αλλάξει τη ζωή σας δραστικά, επειδή μπορείτε να καταλάβετε τη μήτρα του σημερινού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.