Ήλιος, η Σελήνη και τα αστέρια


Πηγαίνετε για τον εαυτό σας να εξετάσει την Ήλιος, η Σελήνη και Star, τι παρατηρείτε;