ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΒΙΒΛΙΑ)
Flat Βιβλία Γη:

1. Ο κόσμος πέρα από τους πόλους από τον F. Amadeo Giannini: http://www.taotv.org/.../.../2017/01/Worlds-Beyond-the-Poles.pdf
2. Zetetic Αστρονομίας από τον Samuel Rowbotham: https: //ia801205.us.archive.org /.../ 1865% 20Zetetic% 20Astronom ...
3. Zetetic Κοσμογονία από τον Samuel Rowbotham: https: //ia802205.us.archive.org /.../ zeteticcosmogon00recgoog ....
4. Εκατό αποδείξεις ότι η Γη δεν είναι μια σφαίρα από τον William Carpenter: https://ia800906.us.archive.org/.../onehundredproofs00carp.pdf
5. 200 Αποδείξεις της Γης δεν είναι μια περιστρεφόμενη σφαίρα από τον Eric Dubay: http: //download1826.mediafire.com /.../ 200 + Αποδείξεις + Γης + είναι + Δεν ...
6. Terra Firma Γη δεν είναι πλανήτης από τον David Wardlaw Scott: https://ia600209.us.archive.org/.../cu31.../cu31924031764594.pdf
7. Kings εκθρονίστηκε από Gerrard Hickson: https: //ia801909.us.archive.org /.../ gerard_hickson-kings_deth ...