VRIJHEID OF ONDERDRUKKING?


WE WORDEN ALLEMAAL AFGEPERST!

Schrijver: ANONIEM

Ik word afgeperst. Ja, ik dacht ik flikker het gewoon naar buiten maar, ik word bedreigd en, als ik niet reageer zoals mijn afperser wil, dan zal ik zijn geweld moeten ondergaan. Ik heb tegen mijn afperser geen enkele rechtspositie, ik kan de politie niet vragen mij in bescherming te nemen en zelfs mijn medeburgers halen hun schouders op. Mijn medeburgers noemen het “plicht” en, als je aan je verplichtingen niet voldoet dan wordt er geweld gepleegd. Dat is in dit land de normaalste zaak van de wereld want, wij zijn een vrij land.

“Als het je niet bevalt dan verhuis je maar naar Noord Korea, kijken of je de ‘vrijheid’ daar beter bevalt.” Dat is zo ongeveer de strekking van het meest gebruikte omschrijving waarmee men het begrip vrijheid probeert te definiëren. Het kan altijd slechter dus ben je hier in een vrij land.
En vergis je niet, we kennen vrijheden in dit land. Je mag bijna vrij je gedachten ventileren. Ik mag zeggen dat ik Rutte een lul vind en niemand die me daarvoor gaat bestraffen. Dat ligt helaas iets genuanceerder met de opmerkingen die je over de koning kunt maken. Een bordje “FUCK DE KONING” vond hare majesteit niet zo leuk dus, moest de strafbaarheid door een rechter getoetst worden maar, zelfs de “Fuck de koning” roeper leeft nog steeds.

Dat lijkt zo ongeveer de ‘vrijheid’ zoals vrijheid hier gedefinieerd wordt. Alles mag binnen het redelijke. Je moet echter ook van alles en, dat alles specificeert zich hoofdzakelijk tot betalen. Je bent verplicht te betalen en daartoe wordt je zelfs gedwongen. Je bent niet vrij je aan de betaling te onttrekken omdat je je centen liever anders uitgeeft.

Een schrijnend voorbeeld daarvan is de ziektekosten verzekering. Ik ben verplicht een verzekering af te sluiten, doe ik dat niet dan komen ze het halen. Ik heb geen keus, ik ben verplicht mee te doen met iets waar ik niet achter sta. Ik wil mijn geld niet verkwanselen aan een totaal ziek systeem dat mensen steeds langer kan ziek houden. Ik wil ziekte oplossen en, als de verzekering dat niet kan, dan wil ik niet meer meedoen. Ik heb die flauwekul niet nodig maar, de staat zegt van wel. Als de staat zegt dat iets nodig is, dan moet ik betalen. Ik heb geen keus, ik kan meedoen of vervolgd worden, ik ben niet vrij te weigeren voor geboden diensten.

De staat opereert niet anders als de maffia. De staat zegt mij te gaan beschermen en ontneemt mij het recht mijzelf en mijn zooi tegen anderen te beschermen. De staat beschermt mij zelfs in Syrië. Daar stuurt de staat dan vliegtuigen heen en die gooien vervolgens bommen op de verkeerde partij. Die Syriërs komen dan plotseling allemaal hierheen en dan is er geen andere optie om ze allemaal op te nemen terwijl ik daarvoor de financiële mogelijkheden moet creëren. Niemand die mij vraagt naar mijn mening want, ik moet gewoon betalen en dan komt alles goed volgens de staat.

Zolang ik blijf betalen heb ik geen last. Zolang ik blijf betalen kan ik overal gaan en staan. Betaal ik niet, omdat ik het een slecht idee vind dat de staat mijn centen op deze manier besteedt, dan wordt ik uit de roulatie genomen. Ik heb geen macht over mijn eigen gedrag omdat de staat machtiger is dan ik. Ik moet alles wat die staat doet klakkeloos accepteren, ik mag zelfs protesteren met een groepje gelijkdenkenden als de burgermeester dit toestaat. Zegt de burgermeester “NEE”, dan heb ik plotseling niet de vrijheid mij te uiten. Doe ik het toch, dan komt de ME en wordt ik met mijn vrienden door gehelmde met wapenstokken, schilden en traangasgranaten uitgedoste ordervolgers mishandeld. Plotseling verschillen we dan al een stuk minder van Noord Korea.

Een vrij land kent geen grote overheid. Een grote overheid maakt constant regels en die regels volgen uit een beleid dat door de regering wordt uitgelegd. Ik heb de vrijheid om de kleur van die regering te mogen bepalen. Partijen hebben allemaal hun eigen kleurtje, zodat jij in oogopslag kunt zien dat Rood van jou is en blauw niet. Die kleuren praten voor de verkiezingen heel druk over hoe ze voor jouw belangen gaan vechten en in de praktijk blijft daar alleen wat toneel van over. Het beleid is er altijd weer op gestoeld dat je weer meer kunt betalen en iedereen steunt dat. “Anders wordt het alleen maar erger”, klinkt het argument tegen degene die erkent dat er niemand aan zijn kant staat.
Ja men gelooft in dit systeem. We noemen het democratie en bij het geluid van dat woord begint iedereen te glimlachen. Vervolgens gooien we daar nog graag woorden als gelijkheid tegenaan en, de realisatie dat de staat boven ons staat wordt teniet gedaan met de woorden ‘dat het anders een zootje zou worden’. Het woord democratie staat voor gelijkheid en het recht tot zelfbeschikking in deze maatschappij, terwijl we allemaal onder het juk van de staat leven.

Vrijheid betekent dat je keuze hebt en dat de consequenties van die keuze altijd een natuurlijke oorzaak kennen. Je bent dus niet vrij als je je gedrag aanpast omdat er anders een deurwaarder op je stoep verschijnt. Je bent ook niet vrij omdat je een politieke partij kunt kiezen. Er is geen enkele partij die zegt dat de gehele zorgverzekering optioneel zou moeten zijn. Er is geen partij die zegt dat je als dorp je eigen zorgcollectief mag starten en, er is geen zorgverzekering die alternatieve geneeswijzen niet tegenwerkt.

Je wordt als een bange cavia door een tunneltje geduwd en beloond als je weinig weerstand hebt geboden. Je wordt gedwongen mee te doen in iets dat je niet wilt en toch beroep jij je op het feit vrij te zijn te mogen kiezen. Je mag stemmen maar, geen van de partijen heeft vrijheid als eerste punt in haar agenda staan. De politieke partijen kibbelen alleen over hoe jij aan je verplichtingen gaat voldoen, nooit aan welke niet.

Het geniale van dit repressieve systeem is dat mijn medeburgers hier niet over nadenken terwijl niemand tegen vrijheid is. Zij zijn volgepompt met de doctrine dat je je democratisch recht moet laten zegevieren en doe je dat niet, dan is er geen discussie mogelijk. Jij bent dan degene die de democratie ondermijnt en aangezien democratie voor hen ook gelijkheid is, duurt het nooit lang voordat je als fascist wordt afgeschilderd. Die mensen zijn compleet in de war en, juist die mensen worden door de media als ‘normaal’ beschouwd. Ze zijn volledig geprogrammeerd, niet in staat tot het voeren van een inhoudelijke discussie en beginnen te sissen van woede als ze hun gelijk niet kunnen krijgen. Dat zijn de mensen die jouw vrijheid beperken door een daad te verrichten die iedere vorm van progressie al jaren lang in de weg staat.

Die mensen hebben ook geen eigen visie, waardoor ze niet kunnen afwijken van de hen ingegeven benadering van problematiek. Ze denken niet na maar gaan wel braaf stemmen. Hadden ze kunnen luisteren naar andere meningen en argumenten, dan zouden ze zich nog kunnen bedenken maar, tegenwoordig ben je verplicht andermans mening te respecteren. Dat is een nieuwe vorm van respect waarmee we mekaar proberen te benaderen die juist zorgt dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken. “Da’s jouw mening”, is tegenwoordig genoeg om iedere discussie in de kiem te smoren. We hoeven niets meer te weten, we hoeven nergens over na te denken, als we maar een voorgekookte mening hebben.

Iedere politieke partij is de vijand van jouw vrijheid. De politiek gaat over non-issues. Zo blijkt het milieuprobleem te zijn op te lossen door meer belasting te betalen. Denk je daar anders over dan ontken je de klimaatverandering en moet het daarover gaan. Niemand is tegen de zorgverzekering en de plicht mee te doen, men kibbelt slechts over de hoogte van het eigen risico. Het vluchtelingen debat gaat niet over de oorzaak van die vluchtende mensen maar, hoeveel we er wel of niet opnemen. Al dit soort non-issues draait om geld dat uit jouw zak wordt geklopt. Het moet allemaal betaalbaar blijven luidt het altijd, terwijl mensen eenvoudig creperen en dat allemaal terwijl je ongeveer 80% van je centen, gedeeltelijk onder dwang, aan de staat afstaat zodat die dit kan regelen. Die richting hebben we ons ingestemd en zolang we blijven instemmen gaat dat niet veranderen.