FREE MASONS OP BONAIRE (VRIJMETSELARIJ)


Onderstaande info is geschreven door een Vrijmetselaar op Bonaire: Michiel Bijkerk

WAARSCHUWING:

De hoogste graden van de Vrijmetselarij (Free Masons) houden zich bezig met Satanische rituelen, dus het verkrachten en vermoorden van babies en kinderen!

U BENT DUS BIJ DEZE GEWAARSCHUWD !!!!!!!

LOGE ‘HARMONIE’ OP BONAIRE VAN 1877 TOT 1884

Eind 19de eeuw was er een Loge van de Vrijmetselarij op Bonaire. Zijn bestaan was kort, 7 jaar van 1877 tot 1884. Vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie van (voornamelijk) mannen die samenwerken aan hun eigen vorming en ook aan de opbouw van een betere maatschappij.

Dit werk wordt overal ter wereld gedaan in lokale verenigingen aangeduid als een ‘loge’. Op Bonaire was dus ooit ook zo’n loge aan het eind van de 19de eeuw, t.w. Loge Harmonie. Onlangs is het werk begonnen om te kijken of het mogelijk is om Loge Harmonie II (of onder andere naam) op Bonaire op te richten.

De Vrijmetselarij heeft zijn eigen methode om de leden te doen ontdekken wat de rechte verhouding is tot God, zijn Medemens en de Natuur. Een vrijmetselaar zoekt naar wat mensen verenigt en neemt weg wat mensen verdeelt. Op deze manier kan zich geleidelijk aan een universele broederschap vormen die iedereen verbindt. Elke vrijmetselaar heeft zijn eigen verantwoordelijkheid t.o.v. de wereld die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

De vrijmetselaar verricht dit werk in het licht van een hoog beginsel aangeduid als de ‘Opperbouwmeester des Heelals’. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van iedere persoon, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

De vrijmetselaar is verdraagzaam en streeft naar harmonie. Deze instelling maakt het mogelijk dat de loge een plaats wordt waar mannen van alle rangen, standen, beroepen, rassen, talen, religies of levensbeschouwingen inzichten kunnen vergelijken (‘compareren’) om aldus de eigen spirituele vorming te verdiepen. Dit gezamenlijke ‘werk’ (deze zoektocht) leidt tot verbondenheid onder vrijmetselaren, hetgeen resulteert in broederschap.

In Curaçao zijn er 4 loges. Eén werkt in het Engels, 2 in het Nederlands en één in het Papiaments. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een loge op te richten op Bonaire. Personen die al vrijmetselaar zijn of andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Michiel Bijkerk op nummer 796 2650. Deze uitnodiging geldt ook voor Spaans sprekenden die op Bonaire wonen. Als u belt, maken we een afspraak om meer uitleg te geven.

Of stuur een e-mail naar: [email protected]

NB. De foto geeft een beeld van het oude Bonaire. Loge Harmonie was waarschijnlijk gesitueerd in de Kaya Grandi. Maar de Protestantse kerk heeft hier geen binding mee.

Boneiru, 20 juli 2017

Bron: Michiel Bijkerk

https://www.facebook.com/michielbijkerk