PUTIN


Is Vladimir Putin a good guy or a bad guy?

Sommigen beweren dat Vladinir Putin de Nieuwe Wereld Orde nastreeft, het elimineren van de bevolking. Er zijn ook geluiden dat Putin het juist heel goed voor heeft met de bevolking.

Wat denkt u? Reacties kunt u zenden aan: waarheidofleugen@gmail.com