SATANISCHE RITUELEN ANNO 2017


Ritueel misbruik is een zeer sadistische vorm van mishandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen, bestaande uit systematische lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van rituelen.

Deze rituelen hoeven niet persé satanisch te zijn, maar de meeste overlevenden zeggen dat ze ritueel misbruikt zijn als onderdeel van satansaanbidding met als doel hen te indoctrineren met satanische ideeën en praktijken. Ritueel misbruik kan ook plaatsvinden in andere sadistische sekten of groeperingen.Mensen die ritueel misbruikt zijn, hebben vaak ook te maken gehad met incest, ander seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing, bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Waarschuwing: Als je een overlevende bent van ritueel misbruik zal de nu volgende informatie zeer waarschijnlijk triggers bevatten, wees voorzichtig! Hieronder volgt een overzicht van door overlevenden veel genoemde gebeurtenissen en kenmerken. Dit overzicht zal niet compleet zijn, maar hoe moeilijk het ook is, wemoeten de dingen die gebeuren bij de naam noemen om ze aan het licht te brengen:

· Een geschiedenis van seksueel misbruik beginnend in de vroege kindertijd
· Angstaanjagende rituelen, uitgevoerd door mensen in zwarte (rode of paarse) gewaden met kappen over hun hoofd (of andere soortgelijke kleding) Bij deze rituelen wordt gebruik gemaakt van o.a. een offertafel, bloed, een zwart boek (of satansbijbel), ‘chanting’ (zingen/mummelen in vreemde klanken), specifieke bekers en messen, vuur, dieren (bijv. slangen) en symbolen zoals omgekeerde kruisen, pentagrammen e.d.
· Hekserij
· Gewelddadig en sadistisch seksueel misbruik door zowel mannen als vrouwen
· Kinderprostitutie
· Vastgebonden worden
· Getuige zijn van en zelf moeten ondergaan van lichamelijke mishandeling en marteling
· Getuige zijn van en gedwongen deelname aan het verminken en doden van dieren
· Herhaaldelijke bedreiging met de dood en bijna-dood ervaringen
· Gedwongen druggebruik
· Getuige zijn van en gedwongen deelname aan het offeren van baby’s en volwassenen
· Gedwongen zwangerschappen t.b.v. de sekte, en gedwongen afstaan van het kindje (al dan niet volgroeid) om te worden geofferd
· Gedwongen kannibalisme
· Levend begraven worden in een doodskist of graf
· Veelvuldig opgesloten worden
· Onthouding van slaap en voedsel
· Gedwongen verbond sluiten met satan
· Gedwongen drinken van bloed, urine en ‘drankjes’ waar je ziek van wordt
· Gedwongen eten van uitwerpselen
· Gedwongen seks met dieren
· Seksueel misbruik van kinderen t.b.v. pornografische opnamen
· Psychische mishandeling, vernedering, hersenspoeling, onderdrukking, programmering, manipulatie

Er zijn mensen die deze dingen bizar en te extreem noemen en om die reden niet willen geloven dat deze dingen gebeuren. Dat doet geen recht aan overlevenden. Het is belangrijk dat de waarheid over deze dingen naar buiten komt en dat we beseffen dat mensen tot zulk kwaad in staat zijn. Alleen dan kunnen we overlevenden recht doen en kinderen beschermen.

Overlevenden van ritueel misbruik hebben vaak angst voor Jezus en weerstand tegen God. Ze kunnen herinneringen hebben dat tijdens het ritueel misbruik iemand als Jezus werd verkleed en meedeed aan het misbruik, of het misbruik goedkeurde. Het kan ook zijn dat iemand Jezus moest voorstellen en te zwak was om het kind te redden of te helpen. Wanneer een kind deze boodschap meekrijgt, gaat het kind God als vijand zien of als een slappeling die niet kan helpen. Als een overlevende later in het leven tot geloof in God komt, wat vaak voorkomt, en Jezus aanneemt als verlosser, dan kunnen deze herinneringen naar boven komen en merkt de overlevende dat hij of zij een enorme angst voor God ervaart, of een afkeer van Jezus. Hij of zij kan dan zeer veel moeite hebben met bijv. bidden. Er kan een enorme boosheid naar God toe naar boven komen, en veel wantrouwen naar Hem toe. Het is heel belangrijk dit serieus te nemen. Het vindt zijn wortels in herinneringen en boodschappen die de overlevende als kind heeft meegekregen. De overlevende mag vanuit de Bijbel en door christenen om zich heen gaan zien wie God werkelijk is en dat God geen enkele vorm van misbruik ooit goedkeurt.

Het kan zijn dat de hoofdpersoonlijkheid de Here Jezus aanneemt en tot geloof komt, maar dat er van binnen verdeeldheid is. Deelpersoonlijkheden die genoemde herinneringen hebben, zijn bang voor Hem. Andere deelpersoonlijkheden die nog onder invloed van de cult staan zijn vijandig tegenover Hem. Het is heel belangrijk alle deelpersoonlijkheden de tijd te geven die ze nodig hebben om te zien of ze Jezus wel echt kunnen en willen vertrouwen. Het is cruciaal voor het genezingsproces dat iedere deelpersoonlijkheid persoonlijk kiest voor Jezus, zodat de persoon op dit gebied niet meer innerlijk verdeeld is.

Vaak hebben overlevenden ook veel moeite om God te vertrouwen en worstelen ze met geloofsvragen. Deze strijd moet heel serieus genomen worden. Er zijn geen makkelijke antwoorden. Het is een groeiproces. Daarbij is het goed om te weten dat alle vragen aan God gesteld mogen worden en dat alle emoties ook bij Hem geuit mogen worden. God wil Zichzelf laten zien als een liefhebbende en troostende God. Soms is het echter nodig dat hulpverleners Zijn liefde laten zien aan overlevenden zodat vertrouwen kan groeien en ze op den duur ook zelf een relatie met de Here Jezus kunnen ontwikkelen, als ze gaan zien dat Hij wel betrouwbaar is en dat Hij sterker is dan de duisternis.

Naast alle deelpersoonlijkheden die spontaan ontstaan door extreem trauma, bedienen satanische sektes zich ook van allerlei methoden om bewust deelpersoonlijkheden te creëren voor hun doeleinden. Dat kunnen bijvoorbeeld delen zijn die geprogrammeerd zijn tot bepaalde taken in de sekte. Het creëren van deze delen kan onder andere gebeuren door martelingen met electroshocks, 'spinning torture' (onder extreme snelheid ronddraaien van het slachtoffer zodat er een andere bewustzijnstoestand optreedt), op andere manieren martelen en pijn toedienen bij het slachtoffer, door intensieve training voor de bepaalde taak in de sekte, (bijv. slachtoffers die van jongs af aan getraind worden in het ritueel moorden), etc. Geprogrammeerde delen weten dus niet anders dan het leven in de sekte.

Bron: http://www.bedehuis.nl/Incest_bestanden/Wat_is_Ritueel_Misbruik.htm