PUTIN (VLADIMIR)


Vladimir Putin spreekt openhartig over het weredltoneel wat zich nu afspeelt.