CLUB VAN 100


De Club van 100 ziet het als hun taak paal en perk te gaan stellen aan het volgende:

Elke document van Kerk, Staat, Koninkrijk, Commerciele Sector enz. enz. is structureel gefundeerd op fraude, afpersing, piraterij, terrorisme en nagenoeg elke andere criminele handelingen die je maar kunt bedenken.

Kerk en Staat en Banken welke allen private handelsondernemingen zijn en in staat van faillissement opereren hebben de burger onder bedreiging met alle denkbare wapens in contract gedwongen om onvoorwaardelijk al hun uitgaven en schulden op de schouders te nemen zonder openheid van zaken te geven.

In feite hebben ze de burger alles ontstolen wat zo ver strekt dat het verder reikt dan wat een ieder van ons zelfs in zijn stoutste dromen niet kan verzinnen.

Ons DNA en onze namen zijn op misdadige wijze direct bij onze geboorte bij ons weggekaapt en men heeft ons ondergebracht als papierdode collaterale burgerslaven van hun private failliete handelskartels die zich hiermee een onuitputtelijk bron van macht en rijkdom hebben toegeëigend. Daarom ...alle registraties contracten en documenten afkomstig van Kerk Staat Koninkrijk Banken en Commerciële handelswereld zijn bij voorbaat vals en direct gelieerd aan alle denkbare en opgetekende misdrijven.

Het is hoegenaamd allemaal gebaseerd op blind ongefundeerd en onder bedreiging afgedwongen vertrouwen.

De Club van 100 ziet het als hun taak hier paal en perk aan te gaan stellen.

Je kunt je daarvoor opgeven bij Jeroen Jongejans of op de FB page van de Club van 100.