Frimureri - Ridder av MALTA


En introduksjon til symbolikken i frimureriet.

Vatikanet later til å være mot frimureriet, men det er et røykteppe for å lure godtroende massene. Den høyeste grad som kan tjene en frimurer i York Rite Knight of Malta.