TRUMP


Donald Trump jest dobrym czy złym człowiekiem?

Niektórzy twierdzą, że Trump jest zbawicielem ludzkości, walkę o wolność. Inni twierdzą, że Trump jest neo-Hitler, który współpracuje z zdradliwych syndykaty przestępcze, które wpływają na geopolityce.

Co o tym sądzisz? Komentarze można przesyłać na adres: waarheidofleugen@gmail.com