DJÄVULSK RITUALER ANNO 2017


Rituella övergrepp är en mycket sadistisk form av övergrepp mot barn, ungdomar och vuxna, som består av en systematisk fysisk, sexuell och psykisk misshandel som använder ritualer.

Dessa ritualer behöver inte nödvändigtvis satanisk, men de flesta överlevande säger att de var missbrukas som en del av Satan ritual dyrkan för att indoktrinera dem med sataniska idéer och metoder. Rituella övergrepp kan också förekomma i andra sadistiska sekter eller grupper.Människor som har utsatts för övergrepp ritual, ofta haft att göra med incest, andra sexuella övergrepp, misshandel och vanvård, till exempel hemma.

Varning: Om du är en överlevande av rituella övergrepp, följande information kommer sannolikt att innehålla triggers, var försiktig! Nedan följer en lista över händelser och överlevande ofta nämns egenskaper. Denna översyn kommer inte vara komplett, men hur svårt det är, wemoeten nämna saker som händer i namnet för att föra dem till ljus:

· En historia av sexuella övergrepp början i den tidiga barndomen
· Skrämmande ritualer som utförs av män i svart (röd eller lila) kläder med huvor över huvudet (eller annan liknande kläder) Denna ritual använder ett sådant erbjudande bord, blod, en svart bok (eller satan Bible), 'skanderade' (sing / mutter i främmande ljud), specifika koppar och knivar, brand, djur (t ex slangar) och symboler såsom omvända kors, pentagrams
· Craft
· Våldsam och sadistiska sexuella övergrepp av både män och kvinnor
· Barnprostitution
· Bli bunden
· Hans vittne och att genomgå sig från fysisk misshandel och tortyr
· Vittne och hans tvingas delta i maim och döda djur
· Upprepade hot av död och nära-döden-upplevelser
· Tvingad läkemedlet
· Vittne och hans tvingas delta i offrandet av barn och vuxna
· Tvångs graviditeter räkning sekt och offras tvingas överge barnet (även mognat)
· Tvingad kannibalism
· Begravas levande i en kista eller grav
· Frekvent fängslas
· Tillbakadragande av sömn och mat
· Tvångs förbund med Satan
· Tvångs dricka blod, urin och 'drycker' där du trött på att vara
· Tvångs äta avföring
· Tvingad Sex med djur
· Sexuella övergrepp mot barn som betjänar pornografiska bilder
· Psykisk misshandel, förnedring, hjärntvätt, förtryck, programmering, teknik

Det finns människor som kallar dessa saker konstiga och extrema och därför inte tror att dessa saker händer. Det gör inte rättvisa åt de överlevande. Det är viktigt att sanningen om dessa saker kommer ut och vi inser att människor till sådan ondska kan. Först då kan vi göra rätt överlevande och skydda barn.

Överlevande från rituella övergrepp fruktar ofta om Jesus och motstånd mot Gud. De kan ha minnen som under rituella övergrepp någon som Jesus var klädd upp och deltog godkända att missbruka eller missbruk. Det kan också vara någon Jesus skulle och var för svag för att rädda barnet eller hjälp. Om ett barn ärver detta meddelande, kommer barnet se Gud som en fiende eller som en vekling som inte kan hjälpa till. Som en överlevare senare i livet att tro på Gud, som ofta förekommer, och Jesus accepterar som Frälsare, då dessa minnen komma upp och märka den efterlevande att han eller hon upplever en enorm rädsla för Gud, eller en aversion mot Jesus . Han eller hon kan då ha stora svårigheter med till exempel. Be. En enorm ilska mot Gud kan dyka upp, och många misstro mot honom. Det är mycket viktigt att ta detta på allvar. Den finner sina rötter i minnen och meddelanden som har fått den efterlevande som barn. Den överlevande kan från Bibeln och kristna börja se runt vem Gud verkligen är och att Gud någon form av övergrepp någonsin godkänna.

Det kan vara att huvud personligheten tar Herren Jesus och komma till tro, men det finns oenighet inom. Dela personligheter som nämnda minnen, fruktar honom. Andra under personligheter som fortfarande under inflytande av kulten är att vara fientligt inställd till honom. Det är mycket viktigt att alla under personligheter för att ge den tid de behöver för att se om de verkligen har Jesus kan och kommer att lita på. Det är avgörande för läkningsprocessen som väljer personligen varje del personlighet Jesus, så att personen på detta område inte är mer uppdelad internt.

Ofta överlevande alltför mycket besvär för dem att lita på Gud och brottas med frågor om tro. Denna kamp måste tas på största allvar. Det finns inga enkla svar. Det är en tillväxtprocess. Det är bra att veta att alla frågor bör ställas om Gud och att alla känslor kan uttryckas även med honom. Gud vill visa sig som en kärleksfull och tröstande Gud. Ibland är det nödvändigt att räddningsarbetare hans kärlek för att visa överlevande så att förtroendet kan växa och så småningom också att kunna utveckla en relation med Herren Jesus, när de kommer att se att han är tillförlitliga och att han är starkare än mörkret .

I tillägg till alla under personligheter som spontant orsakade av extremt trauma, också styra satanic sekter är av en mängd olika metoder för att skapa avsiktligt del personligheter för sina syften. Det kan dela exempel programmeras för specifika uppgifter i sekten. Skapandet av dessa delar kan göras genom tortyr med elchocker "spinning tortyr" (rotation av offret under extrem hastighet så att det finns en annan medvetandetillstånd), tortyr på andra sätt och administrera smärta till offret, genom intensiv träning för uppgift i sekt (t.ex.. offer som är utbildade på, från barndomen mord i ritualen), etc. förinställd andel vet inte skiljer sig från livet i kulten.

Källa: http://www.bedehuis.nl/Incest_bestanden/Wat_is_Ritueel_Misbruik.htm