PUTIN


Vladimir Putin är en bra kille eller en dålig kille?

Vissa hävdar att Putin Vladinir New World Order eftersträvar eliminering av befolkningen. Det finns också rykten om att Putin just så bra med befolkningen.

Vad tror du? Kommentarer kan skickas till: waarheidofleugen@gmail.com