Масонството - РИЦАР НА МАЛТА


Въведение в символиката на масонството.

Ватиканът се преструва, че е против масонството, но това е димна завеса, за да заблуди лековерните масите. Най-високата степен, че могат да печелят масон в Knight на Малта Йорк обряд е.