NEW време на децата


Хората, свързани с нивото на душата един с друг, което означава на ниво ефирно и преплетени с него лице, наречени живота на човечеството. По своята същност, тази колективна душа превъзхожда обикновените ограничения на времето и пространството. В праисторически времена тази енергия се появи, от които човечеството е трябвало да се развие, за първи път тук, на земята. Това беше ярка искра, парче от този божествен материал, който не е казал много повече, отколкото: "Аз съм". Тази енергия е в състояние да си взаимодействат с енергията на други раси, други мисловни форми и самата земя, която й помогна да се предположи форма. В течение на времето се стигне до разграждане на тези форми и има много хора, които са известни като човешки същества. Всяка една от тези отделни същества е все още с този светлинен лъч с осъзнаване и разбиране в комуникацията, които са безкрайно по-голяма от всяка индивидуална форма. От там, той няма да се съгласи, но това: да се знае, че там някога е бил и ще бъде отново.

Източник: https://www.nieuwetijdskind.com/vega/