РЕЛИГИЯ


Нашата визия? Само 10-те Божи заповеди са важни за нас като човешки същества на Майката Земя! Останалото е измислена, за да ни контролира, да потискат и плаши с нас!

10 заповеди са както следва:

1. Ти ще не се покланят на идолите, но мен и любовта се покланят преди всичко.
2. да не гледаш без почит името на Господа, твоя Бог.
3. Не забравяйте да поддържате светия Господен ден.
4. Почитай баща си и майка си.
5. Ти ще не убие.
6. Да не прелюбодействай.
7. Ти ще не крадат.
8. Да не лъжесвидетелствай против ближния си.
9. Не пожелавай целомъдрие.
10. Ти ще не са несправедливо пожелавай на ближния си.