ВАТИКАНА


Защо има три папите?

Бяло, сиво и черно папа? Тези три папите в главата на Ватикана!