BLACK списък от хора, на електроенергийната система