ПЕТИЦИЯ DIGITAL (HER) ГЛАСУВАНЕ 2017
В цифрова среда, където е изпратен мейл, за да се обърне чрез интернет, което представлява по интернет и че данъкът е наистина запознат по интернет, не е възможно да се гласува по цифров път. Това трябва да се промени, за по-бързо, по-лесно и по-надеждни!

Ние:

Всички холандските гласоподаватели заключават, че старата система гласуване е остаряла:

  • твърде бавно
  • твърде трудно
  • и неблагонадеждни

Това може да бъде направено с помощта DigiD (сега може да се провери идентификация чрез смартфон с NFC автентичност). Това може или вкъщи (евентуално. За възрастни хора, хора с увреждания и т.н.), на публично място.

Чрез цифрови гласове трябва да бъде по-лесно за всички. Тя трябва да се брои по-бързо от правителството и преди всичко това е много по-надежден!

И искания:

Искаме цифров гласуване или да гласуват в бъдеще цифров.

Застанете на 17-03-2017 в 17:39 ч 19049 подписи

Щракнете <тук> към петицията!Защо повторно гласуване на изборите за долната камара?

Вижте текст на свидетели по-долу!