Вестникът на ВЧЕРА

FAKE НОВИНИ

Според вълнението ще скоро, според Elite новина истината Elite (илюминати) Fake новини и какво е фалшива новина е белязан от елита според към раздвижване скоро истинската новина! Може ли да го последва? По-късно виждаме, не повече, вие сте вече предупреди за тази гора през дърветата !!!!!!!