DEEL 1, 2 en 3 - HER MAJESTY'S SECRET SERVICE


Is Nederland een criminele, corrupte en pedofiele Rechtsstaat?

Een Rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt?

Onderstaande websites bevatten zeer heftige en bezwaarlijke informatie over het Koningshuis en hooggeplaatsten!

Deel 1: http://capoditutticapi007.blogspot.de/

Deel 2: http://capoditutticapi008.blogspot.de/

Deel 3: http://capoditutticapi009.blogspot.de/

Note:

Het navolgende, ongeverifiërde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd. Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten. Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen. Wij zien het als onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv).

Voor en na de dood van de “dominee” Klaas Bruinsma circuleren er namen van vastgoed handelaren over het scherm die drugsgelden schijnbaar als belegging legaliseren.
Vooral de namen Harro en Chris Dijkhuis en Jan Dirk Paarlberg duiken op als beleggers van drugsgeld. Allen zijn zij goed voor een hoge Quote notering. Ook namen als Harrie van Moesdijk en Tom Moeskop (genaamd Tom en Jerry) passeren deze revue.
Willem Holleeder investeerde bij Dijkhuis en Paarlberg volgens zeggen reeds een slordige 150 miljoen. Nu is de vriendin van Willem Holleeder zogenaamd een dochter van Chris Dijkhuis, dus mag zo’n investering niet verwonderlijk zijn.
Het Dijkhuis vastgoed management bezit de Rembrandt Toren aan de Amstel, alsmede de Hotelketen Hilton en zijn druk bezig te investeren in de bouw voor het Nieuwe Waldorf Astoria Hotel. (Wie en wat Dijkhuis vastgoed is komen wij nog op terug)

Ten tijde van Bruinsma en voor de IRT affaire van Maarten van Traa is bekend dat Karel Vosseveld (Stanley Karel Esser) voor honderden miljoenen aan drugs transporteerde, waarbij de invoer van deze drugscontainers door o.a. de FIOD man Cees Janssen werd geregeld.Ook de namen van Hoofdinspecteur- CID- Frits van Putten,alsmede het “koningkoppel”Chef CID- Klaas Langendoen en Joost van Vondel duiken hierbij op.Langedoen en van Vondel werden veroordeeld tot 4 en 6 maanden cel, wegens ontvangen bedragen en meineed. Cees Janssen werd met gigantische bedragen betaald, waarna deze diverse sportinstituten in o.a. Boskoop, Velp en Leusden uit de grond stampte. Een bekende Nol Hendriks verzorgde hierbij de fiscale administratie. Cees Janssen rapporteerde aan Fred Teeven. De naam Eric Nordholt duikt in de zaak Klaas Bruinsma ook op.

Eric Nordholt was in die tijd 1987-1997 Commissaris van Politie in Amsterdam. Op verzoek van Wim Duisenberg neemt Nordholt zitting in het comité voor fraudebestrijding van de Europese Centrale Bank in Frankfort, doch zijn naam wordt in verband gebracht met Dutroux netwerk, waarin veel bekende hooggeplaatste namen tevoorschijn komen. een van de hoofdverdachten binnen het Nederlandse Dutroux-netwerk, zou de historicus Ger van Roon zijn.

Cees Janssen was tijdens de IRT affaire zo ziek en bijna dood te noemen en dus niet voor de commissie van Traa kon verschijnen, waardoor nooit inhoudelijk naar zijn steekpenningen onderzoek is gedaan. Vreemd genoeg was daags daarna dezelfde Cees weer springlevend te zien in één van zijn sportinstituten, terwijl hij als een jonge hinde les gaf. Ook Fred Teeven kon over de steekpenningen niets zinnigs verklaren, maar wisselde wel met Robert Mink Kok informaties uit. De carrière van Fred Teeven is hierna als een raket omhoog geschoten
Benk Korthals die zich later ontpopte op een heel ander pervers gebied voelde de bui hangen en stelde in het debat over het jaarverslag 1995 op 27 augustus 1996 duidelijk dat “wij niet willen dat de BVD een verlengstuk wordt van de politie”. Bij de presentatie van het “Dreigingsbeeld Mensensmokkel” op 29 mei 2001 schrijft minister van justitie Benk Korthals echter dat de BVD verder wordt uitgebreid.

Lees verder door te klikken!