GODSDIENST


Onze visie? Alleen de 10 Geboden zijn belangrijk voor ons als mens op Moeder Aarde! De rest is verzonnen om ons te kunnen overheersen, te onderdrukken en ons angst aan te jagen!

De 10 geboden luiden als volgt:

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.