HET RONDE HUIS IN NUNSPEET


Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS" bij Nunspeet en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? Oordeelt u zelf over de volgende intriges, (bron o.a krant nunspeet 1976).

Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet, waardoor de sporen werden gewist, doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe,bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.

Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen, moord, mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland tot in de Oranje-Dynastie toe. Sch. en zijn collega-onderzoeker Montenberg onderzochten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen, maar daarover later meer. Lees verder door <HIER> te klikken. Bron: http://rondehuis.blogspot.de/

Na 40 jaar onderzoek is de schrijver van het boek “Het Ronde Huis” Henk Schalkwijk ervan overtuigd dat hij zoveel hard bewijsmateriaal heeft, dat vast is komen te staan, dat prins Hendrik de man van koningin Wilhelmina zich met vrienden schuldig heeft gemaakt aan verschrikkelijke orgieën en seksrituëlen,  die naar oud Germaans gebruik het doel hadden Nederland een deel uit te laten maken van riten zoals usance in het oude Germaanse rijk.

Niet slechts het huis is inmiddels afgebroken, maar ook het gangenstelsel rondom het huis waardoor ongezien het huis betreden en verlaten kon worden. Eerdere pogingen van o.a. auteur Ton Biesemaat om een verhaal over het huis maar zeker over de wandaden van leden van ons vorstenhuis te schrijven liepen spaak vanwege een gebrek aan getuigen. Die zijn er inmiddels wel en het mag aangenomen worden dat het boek een onthutsend beeld geeft over wat leden van ons z.g. vorstenhuis zich meenden te kunnen permiteren.
De auteur van het boek meent dat hij over de nodige bewijzen beschikt die hem in staat hebben gesteld een nauwkeurig verslag te schrijven wat er in het Ronde Huis gebeurde. Dit werpt weer een nieuw licht op de vaak dubieuze zaken die de oranjes inmiddels tevergeefs trachten buiten de openbaarheid te houden. Mede door internet zijn een aantal zaken inmiddels zo transparant dat de pogingen van o.a. de RVD haast komisch aandoen, als zij trachten het steeds meer geschonden imago van de oranjes nog wat bij te pleisteren.Een goed voorbeeld daarvan zijn de berichtjes die de burger worden gepresenteerd door de NOS en de kant van wakker Nederland, waarin het `wel en wee`van Willem Alexander en Maxima in Brazilië wordt beschreven. Dit in tegenstelling tot de Braziliaanse pers, die het feit dat W.A  1 1-2 uur in een vliegtuig moest wachten vanwege slechte weersomstandigheden uiteraard niet de moeite waard vindt om te vermelden. De Braziliaanse pers is overigens zoals wij dagelijks kunnen constateren slechts zeer oppervlakkig geìnteresseeerd in deze door de Nederlandse media opgeblazen belangrijke handelsdelegatie.

In de navolgende film een interview met Rein Tuininga:

Bron: http://www.geennieuws.com/2012/11/nieuw-schandaal-oranjes-vandaag-gepubliceerd-het-ronde-huis/