KLOKKENLUIDERS EN WAARHEIDSVINDERS


Waarheidsvinders doen hun uiterste best de werkelijke Waarheid te vinden en de echte Leugens te ontmaskeren.

Klokkenluiders vertellen vaak over de Waarheid, die soms moeilijk wordt gelooft omdat de Waarheid soms erg bizar en ongeloofwaardig is. Ook worden veel Klokkenluiders vermoord, omdat de Waarheid niet geopenbaard mag worden, omdat dit anders te grote gevolgen heeft.