JEZUS CHRISTUS


Wie of wat is de HEER JEZUS CHRISTUS?

Jezus is een juridische entiteit, een jurisdictie!

Jezus is niet gekruisigd voor de zonden van de mens, het is een stinking val.

Bekijk eerst onderstaande video, voordat u verder gaat lezen!Het Vaticaan en de Rooms Katholieke Kerk zijn een juridische entiteit met betrekking tot handel en menselijke communitatieve en onderlinge sociale handels en omgangsvormen.

JEZUS CHRISTUS is ook een juridische entiteit een HANDELSCORPORATIE en het verschil tussen beiden is dat iedereen die zijn handtekening zet bij een kruisje op handelsdocumenten uit die handelscorporatie is doodverklaard en zijn of haar lichaam ter borg is gesteld in geval men kontraktbreuk pleegt en of de boel belazerd. Wel, de hele handelswereld bedonderd elkaar alsof het de normaalste zaak van de wereld is, wel en nu komt er dan de chip...!!!!!

Studiemateriaal

Klik <HIER> voor studiemateriaal van Kurt Kallenbach om de rest van de stof te kunnen begrijpen.