NATUURLIJK PERSOON


Schrijver: ANONIEM

Alle roverheidsinstanties sturen ALTIJD post aan je opgedrongen zakelijk handelend NATUURLIJK PERSOON. Dat is civiel rechtelijk en dus contractueel! Aangezien niemand van ons het sociaal contract daadwerkelijk heeft ondertekend is er ook geen verbintenis.

De enige aangifte die ik doe is bij de politie voor structurele intimidatie/stalking door een (anoniem)personeelslid van de #belastingdienst op mijn adres!

ART 13 van de grond wet, is het briefgeheim! Dat zegt, als jij reclame ontvangt, dus een schrijven van een door jou niet erkende rechtspersoon(roverheid), waar mee je geen contractuele overeenkomst(sociaal contract) hebt hoef je daar aan geen aandacht aan te besteden! De Roverheid moet het contract in die juridische verbintenis op tafel leggen! Doen ze dat niet moeten ze voor de civiel rechter hun zaak hard maken en dat kunnen ze niet!

Niemand mag je tot zakenlijkhandelen in vrijheid van dat handelen gedwongen worden dat is wederrechtelijk handelen en daar mee onrechtmatig handelen dus strafbaar in stafrecht!

Je rechtskeus is dan ook simpel, in je verdediging van je recht:

1. Je maakt geen bezwaar! Doe je dat wel kies je voor bestuursrecht (hun recht).
2. Je wacht tot iemand zich bij jou meld. Die eiser moet het sociaal contract civielrechtelijk weerleggen om eis te onderbouwen.
3. Je geeft aan die persoon aan wat jouw recht is en waarschuwt die persoon dat niet te schenden.
4. Anders doe je aangifte in Strafrecht.

Nu heb jij de keus bij je belager/stalker gelegd. HIJ die eist, HIJ die bewijst!

Maakt hij de vordering rechtmatig OF hij kiest verschoning van zijn poging tot wederrechtelijk handelen met onrechtmatige vordering.