NIEUWE (SATANISCHE) WERELD ORDE


De NIEUWE (SATANISCHE) WERELD ORDE DRAAIT ALLEEN MAAR OM RELIGIEGeschreven door: Sherry Shriner

(Vrij Vertaald René Voogt)

Met een oorverdovend applaus sterft de Vrijheid en degenen die Vechten om die Vrijheid te behouden hebben geen notie van het gehele plaatje waar het gevecht nu eigenlijk om draait.

Ik weet niet hoe vaak ik al niet Patriotten boos en woedend heb zien worden op Openbare forums, wanneer het woord ‘God’ genoemd werd en het ging over de Nieuwe Wereld Orde. Zij proclameren dat de Nieuwe Wereld Orde om Politiek draait en niet om religie, waardoor ze de leugens en misleidingen die de NWO openbaren, links laten liggen. Wat zullen ZE binnenkort op hun neus vallen als ze merken dat de Nieuwe Wereld Orde een politisering van de Godsdiensten zal blijken te zijn welke niet ‘Kunnen’, of gescheiden ‘Zullen’ worden.
De hele opzet van de Nieuwe Wereld Orde is om Lucifer naar beneden op Aarde te laten komen waarbij de gehele wereld gedwongen zal worden hem te aanbidding als een “GOD”. Satan`s rechterhand op aarde “de mens” welke de Bijbel beschrijft als de Valse Profeet, zal een wereldwijde aanbidding van Lucifer als GOD Invoeren en Handhaven. De Bijbel Verwijst naar hen als beesten, en dat is Precies Wat ZE zijn.

De Meeste kennen Lucifer als het beest van de LAATSTE dagen, de Antichrist. De Occulte groepen noemen hem “Die Ene” of  “de God van Het Licht”. Sommigen zeggen dat Lucifer zal arriveren als zichzelf, vermomt als een Engelachtig Wezen, anderen beweren dat hij een Politiek of Religieus Figuur zal zijn, welke zal sterven, waarna hij weer tot leven zal komen en zichtbaar uit de hemel zal neerdalen op aarde.

De Nieuwe Wereld Orde draait om dictatoriale macht. Niet alleen hier IN Amerika of OVER Amerika, maar een Orde welke zal heersen over de gehele Wereld ALS HET 4e REICH. Het gaat om één wereld regering en de controle over de massa. Het gaat om één leider, die de macht en controle zal nemen over alle regeringen van de wereld en haar naties. En waarvoor? Aanbidding. Niet alleen om een dictatoriaal wereld imperium te kunnen leiden, maar om aanbeden te worden “ALS GOD”. Politiek en Religie zullen niet gescheiden kunnen worden in de Nieuwe Wereld Orde. Nog zul je kunnen begrijpen wat het werkelijk inhoud het Religieuze aspect te negeren.

De Bijbel ligt ver voor op alle politieke en economische analyses van vandaag. Het waarschuwt voor het ontstaan van de wereld regering. In feite wordt de politieke Leider aangeduid als de Valse Profeet, die proclamaties maakt die de Hele Wereld dient uit te voeren:


In Openbaring 13:14-18

    En verleide hen, die op Aarde verbleven door de Middelen die hem gegeven waren, om te handelen vanuit de “Ogen Van het Beest”; zeggende tot hen die verbleven op Aarde, dat zij een beeld moesten maken van het beest, welke gewond was door een zwaard, en geleefd heeft.

    En hij had het vermogen het Leven te Schenken tot “Het beeld van Het Beest”, en dat “het beeld van Het Beest” zowel zou spreken alsmede het zou veroorzaken dat velen die Het Beeld niet zullen aanbidden, gedood zullen worden.

    En HIJ veroorzaakt dat allen, zowel de Kleinen als de Groten, de Rijken als de Armen, de Vrije als de Slaven, het merkteken van het beest ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd:

    En niemand kan nog kopen of verkopen, behalve zij die het Teken, de Naam of het Nummer van het Beest zullen dragen.


De leider van de Nieuwe Wereld Orde zal het wettelijke gezag hebben over Naties en zal ze dwingen zich te houden aan de regels van de Nieuwe Orde.

Hij zal het politieke gezag en gewicht over hen houden, en afdwingen dat de wetgeving aangenomen wordt welke roept om een afbeelding, beeld of monument of iets dergelijks, opgericht ter ere van het neergedaalde of herrezen Beest, en zal eisen dat elke persoon op de planeet het beeld van dit beest zal Eren en Aanbidden.

Verering van dit beest zal worden afgedwongen door wereldwijde wetgeving. Wie weigert te buigen voor dit beeld zal gedood worden. Het zal een verplichte doodstraf zijn voor hen die weigeren.

Er zal nog een ander wetgevingsbesluit over de hele wereld ingevoerd en nageleefd worden, dat ieder mens die geboren wordt, de naam, het nummer of afbeelding van het beest op of in hun rechterhand, of hun voorhoofd zullen krijgen. De meeste mensen geloven dat dit een soort implanteerbare chip zal zijn waarmee de massa geconditioneerd zal worden, waarvan men nu de gezondheid`s aspecten en voordelen ervan onder de consument promoot om aanvaarding en populariteit te winnen.

Uiteindelijk zal dit merk, nummer of de naam van het beest verplicht worden. Degenen die weigeren het aan te nemen zullen wereldwijd niet meer kunnen kopen of verkopen. U zult niet meer in staat zijn om: voedsel, kleding, gas en olie te kopen, geld te storten of geld te lenen van banken, je zult letterlijk geen keuze hebben om deze chip te aanvaarden om te kunnen overleven.

Maar velen zullen weigeren. Waarom? Omdat de Bijbel en de profeten gewaarschuwd hebben dat iedereen die het merkteken van het beest, of zijn beeld aanbid, levend in een poel met vuur en zwavel geworpen zullen worden. Als je sterft, kan je lichaam de fysieke dood ervaren, maar je geest leeft dan nog, en dit is het vonnis voor hen die het beest aanbidden en zich aansluiten bij zijn Satanische Koninkrijk op aarde (Openbaring 19:20). Bij hun fysieke dood hier op aarde, zullen ze levend geworpen worden in een poel van vuur.

Zij van de Nieuwe Wereld Orde, die de controle hebben over het grootste deel van de regeringen van de wereld verklaren NU AL, om een burger van deze orde te kunnen worden, er een Luciferiaanse eed afgelegd dient te worden.

Degene in de uitvoeringsfase verkondigen namelijk dit:

“Niemand zal de Nieuwe Wereld Orde binnentreden, tenzij hij of zij een belofte zal aflegen om Lucifer te aanbidden. Niemand zal de “New Age” betreden, tenzij hij een Luciferiaanse inwijding zal ondergaan”.

— David Spangler, directeur van Planetaire initiatief van de Verenigde Naties

Te midden van alle wereldwijde mondiale veranderingen en oorlogen welke plaats vinden om deze Nieuwe Wereld Orde te accepteren, overzien de meesten het meest dominante aspect ervan, namelijk het Religieuze en Occulte karakter.

De Nieuwe Wereld Orde gaat alleen maar om religie. Het gaat alleen maar over de aanbidding van Lucifer.

Wake Up Sheople!

Originele artikel:

http://www.thewatcherfiles.com/sherry/nwo.htm

Beluister onderstaande video's en maak uw eigen conclusies!

Onderstaande video is gepubliceerd op 22 december 2016.UN Agenda 21 Document PDF:
https://sustainabledevelopment.un.org...

Red Ice Radio - Rosa Koire - Hour 1 - Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21
Red Ice TV
https://www.youtube.com/watch?v=1gHJ1...

BEHIND THE GREEN MASK: UN Agenda 21
Rosa Koire book:
http://www.behindthegreenmask.com/
Amazon: https://www.amazon.com/BEHIND-GREEN-M...

MEAN GREEN MACHINE: Climate Change Propaganda:
https://www.youtube.com/watch?v=lOLXZ...

Original Video From: OpenmindconferenceDK
https://www.youtube.com/watch?v=SuSLr...

Chemtrail Timelapse Content From Galactic Service - Channel:
https://www.youtube.com/watch?v=aL8y_...

Chemtrail Planet Website
http://www.chemtrailplanet.com/

http://www.geoengineeringwatch.org/

PDF DOWNLOAD
Document is dated Nov 1979
37 years old document.
From one of the pages:
The Federal Government has been supporting and conducting
weather modification research for more than 30 years.
In 1946, American scientists first modified clouds by "seeding"
them with dry ice. In the ensuing years, the level
of effort for weather modification has grown sporadically
among, between, and within various Federal agencies. In
fiscal year 1978, $18 million was spent on Federal weather
modification research projects. Periodic drought conditions
in the United States and the resulting water shortage have
heightened congressional, regional, and local interest in
weather modification--specifically precipitation enhancement.
DOWLOAD LINK : http://archive.gao.gov/f0902a/110752.pdf

CHEMTRAILS *WAKE UP CALL!!!* BILLBOARDS
https://www.youtube.com/watch?v=TWwCP...

Important Documents most are PDF
http://www.geoengineeringwatch.org/do...

The Post Sustainability Institute
http://www.postsustainabilityinstitut...

LIST OF THE NATIONS WHO ATTENDED AND AGREED TO THE 1992 RIO
DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (AGENDA 21)
THIS LIST IS DIRECTLY FROM THE UNITED NATIONS DOCUMENT. LINK TO GO TO THE DOCUMENT AT THE UN WEBSITE.
http://www.un.org/documents/ga/conf15...

LINK to go to a printable PDF of the first pages showing the nations in attendance
http://www.postsustainabilityinstitut...

Flyers PDF DOWNLOAD / PRINT
http://www.postsustainabilityinstitut...

HAARP History Channel Documentary
Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=aMWht...
Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=QHJm2...
Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=LnHDW...

GET READY TO EXPERIENCE EXPONENTIAL LOSS OF LIFE; Massive Tree Die Off .
https://www.youtube.com/watch?v=UFOQg...

GEOENGINEERING And The Collapse Of EARTH
https://www.youtube.com/watch?v=qH3pB...

GEOENGINEERING / CHEMTRAILS AND AGENDA 21 WHISLEBLOWER KRISTEN MEGHAN
https://www.youtube.com/watch?v=g_eXw...

CHEMTRAILS ARE REAL !!! HERE IS YOUR PROOF !!!
https://www.youtube.com/watch?v=eQXrs...

1966 US Government document Outlining National Weather Modification Programs and Implications
http://www.geoengineeringwatch.org/do...

H.R.2977 Space Preservation Act of 2001 pdf This is a MUST READ (See section 7 Definitions: 2A and 2B)
http://www.geoengineeringwatch.org/do...

Paradise Stolen - The Myth of Overpopulation
https://www.youtube.com/watch?v=_lIbo...

NO SUNSHINE ? I WONDER WHY ? Hmm ... Geoengineering February 5th 2014
https://www.youtube.com/watch?v=uRkVm...

House of Commons The Regulation of Geoengineering Pdf :
http://www.geoengineeringwatch.org/do...

Why in the World are They Spraying Full Length Documentary HD
https://www.youtube.com/watch?v=TGsi7...

THE REAL REASON FOR CHEMTRAILS Pdf :
https://www.gov.uk/government/uploads...

Owning The Weather by 2025 Pdf Download
http://www.sciechimiche.org/materiale...

Harry from We The People on Sovereignty, Property Taxes, Water Charges and Notices Part 1 of 4
https://www.youtube.com/watch?v=rQOPV...

Rosa Koire YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCPUJ...

GEOENGINEERING EXPOSED !!! Investigation Demanded by Shasta County Residents On July 15th, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=gnkWR...