militær luftfart


Denne siden inneholder informasjon om militær luftfart i Nederland. I tillegg til denne informasjonen vil du finne en Live Flight Information system og ADS-B MLAT kort med aktive militære fly (og helikoptre) over Nederland.

Lar deg aktive militære fly (inkludert kampfly og forsvars helikoptre) og helikoptre som Livet Liners og politihelikoptre over Nederland og selv følge det ut basert på ADS-B / Mode-S / MLAT data. Klikk på ønsket flight for en oversikt over informasjon (inkludert hastighet, høyde og kallesignal). Du vil også finne informasjon om de mange aspekter innen militær luftfart i Nederland. Alt dette kan gjøres mens du lytter til MIL-air live stream skanner.

Klikk for link til nettsiden!