RELIGION


Vår visjon? Bare de 10 bud er viktige for oss som mennesker på Moder Jord! Resten er oppfunnet for å kontrollere oss, for å undertrykke og skremme oss!

De 10 bud er som følger:

1. Du skal ikke tilbe avguder, men tilbe Meg og kjærlighet fremfor alt.
2. Du skal ikke uten ærbødighet navnet på Herren din Gud.
3. Husk å holde hellig Herrens dag.
4. Hedre din far og din mor.
5. Du skal ikke slå i hjel.
6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
7. Du skal ikke stjele.
8. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
9. Du skal ikke begjære kyskhet.
10. Du skal ikke urettmessig begjære din nestes.