Sanning eller Lies (Revelations)


Gör en början genom att läsa olika ämnen som nämns i det här kapitlet i Uppenbarelseboken.

Det kommer att förändra ditt liv drastiskt, eftersom du kan förstå matrisen av det nuvarande kraftsystemet.