FRIMURERI - KNIGHT MALTA


En introduktion till symboliken i frimureriet.

Vatikanen låtsas vara mot frimureriet, men det är en rökridå för att lura godtrogna massorna. Den högsta grad som kan tjäna en frimurare i York Rite s riddare av Malta.