NEW TIME BARN


Människor som är anslutna på en själ nivå med varandra, vilket innebär på samma nivå som en eterisk och sammanvävd med sig enhet som kallas mänsklighetens liv. Genom sin natur, överskrider denna kollektiva själ vanliga begränsningar i tid och rum. I förhistorisk tid dök denna energi som människan måste utveckla, för första gången här på jorden. Det var en ljus gnista, en bit av denna gudomliga material som inte säga mycket mer än: "JAG ÄR". Denna energi kunde interagera med energi av andra raser, andra tankeformer och jorden själv som hjälpte henne att anta en form. Under loppet av tiden det kom till en klyvning av dessa former och det fanns många individer som är kända som människor. Var och en av dessa enskilda varelser är fortfarande med denna ljusstråle med en medvetenhet och förståelse i kommunikation som är oändligt mycket större än någon individuell form. Därifrån är det inte går att komma överens, men det: att veta att det var en gång en och det blir igen.

Källa: https://www.nieuwetijdskind.com/vega/