PIZZA GATE


Över hela världen vanliga människor gör vad polis och rättvisa vägrar att göra och det är att undersöka pedofilnätverk på toppen.