HAARP = Hög Active Auroral Research Project


Wat is HAARP? Hieronder vindt u een uitleg daarover!

Nicola Tesla was de mastermind achter heel veel technologie die bij het gewone volk weg gehouden wordt, omdat hij vele verdienmodellen dreigde te ondermijnen. Zo wist Nicola Tesla elektriciteit draadloos van a naar b te verplaatsen via de ionosfeer en daarmee zou iedereen in de wereld vrij kunnen beschikken over elektriciteit. Toen zijn investeerder J.P. Morgan dit ontdekte werd het experiment gesaboteerd. Nicola Tesla was ook de uitvinder van wat tegenwoordig H.A.A.R.P. heet. Amerika heeft Tesla aan het einde van zijn leven voor gek verklaard en legde beslag op zo’n beetje al zijn patenten.

nicola-teslaIn de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P complex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum, maar volgens veel deskundigen is dit Amerika’s geheime wapen dat inmiddels al jaren lang wordt ingezet om gebieden onder controle te krijgen. Ik noem even een opsomming: aardbeving Haïti (zie hier), de aardbeving in Fukushima en de recent de aardbeving in Iran. Ook grote bosbranden als die in Australië en Rusland hebben het doel om de overheden onder druk te zetten om maar vooral naar de pijpen van Amerika te dansen. Droogtes zijn eenvoudig te creëren met H.A.A.R.P. net als orkanen.

Opvallend is altijd dat de Amerikaanse troepen meteen paraat staan om in te grijpen bij dergelijke calamiteiten. Haïti werd niet alleen vernietigd met dit wapen. De Amerikaanse troepen hadden de invasie al vooraf geoefend. Het draaiboek lag volledig klaar. En na de aardbeving kwamen Bill Clinton en George Bush (junior) even miljarden ophalen voor Haïti die vervolgens nooit bij de bevolking terecht gekomen zijn.

Maar wat is dat nu eigenlijk dat H.A.A.R.P. antennesysteem en is het echt wel een wapen of is het (zoals wordt beweerd) een onderzoekopstelling?

H.A.A.R.P. werking

H.A.A.R.P. staat voor High Active Auroral frequence Research Project. Of te wel het project wat zich bezig houdt met het met op verscheidene frequenties beïnvloeden van de elektromagnetische beschermlaag die zich rond de aarde bevindt.

In feite is de werking van het H.A.A.R.P. gebaseerd op meerdere principes:

Geluidsgolven

Met het H.A.A.R.P. systeem kun je zeer lage geluidsgolven opwekken. Denk hierbij aan de snaren van een gitaar. De laagste toon (de lage E snaar) trilt in een zichtbare trilling terwijl de hogere tonen een veel kleinere trilling veroorzaken. Geluid is in feite een golfbeweging (bekijk dit filmpje). Door weerkaatsing van zeer laagfrequente geluidsgolven in de atmosfeer kun je een aardbeving opwekken. Deze laag frequente radiogolven werken als een box van je geluidsset op een glas water. De lage bas (voor mensen onhoorbaar) wordt ingesteld op de resonantie frequentie van de aarde. Als je deze radiogolf laat weerkaatsen op de atmosfeer (invalshoek=uitvalshoek) dan kun je die richten op een aardbevingsbreuklijn. Waarom staan er geluidswallen langs een snel weg? Welnu met geluid werkt het eigenlijk het zelfde als met zonlicht op een spiegeltje. Het weerkaatst. Zo kun je de atmosfeer als een ‘geluidsspiegeltje’ gebruiken voor deze lage geluidsgolven. En als dit geluid precies op een frequentie zit waarop de aarde gaat resoneren (= geluidsgolven versterken elkaar doordat ze de zelfde golflengte hebben), dan trigger je een aardbeving.

De aarde is omgeven door een elektromagnetisch veld. Dit elektromagnetisch veld wordt mede opgewekt door het draaien van de aarde in combinatie met de samenstelling van de aarde.

Deze laag beschermt ons in feite tegen zonnestraling. Zoals u weet heeft de NASA het wel eens over zonnestormen. Deze zonnestormen kunnen soms zo heftig zijn dat alle elektrische apparatuur en alle communicatie uitvalt. Welnu…zoiets kun je ook kunstmatig opwekken met H.A.A.R.P.

1. gat in de ionosfeer

H.A.A.R.P. kan namelijk wat een magnetron ook kan; elektromagnetisme de atmosfeer in sturen. Dit zou u met uw magnetron ook kunnen doen als u de deur open laat wanneer u hem aanzet. Gelukkig is dit beveiligd, anders zou u uw hersenen koken. Door een electromagnetische bundel op de ionosfeer te richten kun je een verzwakking van het elektromagnetisch veld van de aarde op één specifieke plek realiseren. Hierdoor kun je het effect van een zonnestorm feitelijk toelaten. Die zonnestraling is er namelijk voortdurend. Als je dan het elektromagnetisch schild lokaal verzwakt kun je magnetischveld-aardedus een zonnestorm toelaten op een door jou geselecteerd gebied. De mate waarmee je het elektromagnetisch veld verzwakt bepaalt de impact. Feitelijk kun je zorgen dat alle elektriciteit en communicatie uitvalt, maar je kunt ook een dus danig hoge straling door laten dat het effect groter is dan een atoom bom.

Al die onrust over kernwapens in Iran of Noord Korea zijn dus compleet onnodig. Amerika (en inmiddels waarschijnlijk ook Rusland en China) beschikken over H.A.A.R.P. systemen, waarmee ze kunnen voorkomen dat er überhaupt een lancering plaats vindt. Bovendien kunnen ze met het zojuist omschreven principe een heel land zonder de inzet van kernwapens compleet uitschakelen. Vergeet de dreiging van de kernwapens. Die is er niet. H.A.A.R.P. overtreft alles. Elke raket die dus opstijgt in Noord Korea is omdat Amerika dit toe laat (H.A.A.R.P. niet inzet), zodat een aanval op deze “gevaarlijke schurkenstaat” in de publieke opinie gerechtvaardigd wordt.

2. opwarmen luchtlagen door magnetron effect

Door elektromagnetische straling de atmosfeer in te stralen (in lichtere mate dan boven omschreven) kun je ook luchtstromen beïnvloeden. Feitelijk kun je delen in de atmosfeer opwarmen, zodat je de circulatie van de luchtstromen volledig reguleert. Combineer je dit met chemtrails (waarmee je onder andere wolken kunt bouwen) dan kun je zowel mooi weer bouwen als orkanen sturen. De orkanen Katrina (hier) en Sandy (hier) waren dan wat mij betreft ook goed getimede orkanen. De eerste diende als test voor Homeland Security om mensen massaal op te kunnen sluiten en te ontwapenen. De tweede had een dubbel doel: opnieuw een test voor Homeland Security en de FEMA camps én het pushen van Obama in de verkiezingen.

orkaanHoe werkt dat dan? Zoals iedereen weet stijgt warme lucht en koude lucht daalt. Door bijvoorbeeld een plek in de atmosfeer gericht te verwarmen, kun je zorgen dat je daar dus een soort ‘trek’ creëert zoals je dit hebt in een pijp van een openhaard. Je kunt door extreme verwarming van een bepaalde gebied zelf zo’n heftige omhoog stromende luchtbundel creëren dat je een orkaan opwekt. Door andere punten op de route van de orkaan te verwarmen trek je die orkaan als het ware in een gewenste richting. Je kunt een orkaan dus bouwen en sturen. Natuurlijk schets ik het hier eenvoudig, want het is echt een hele wetenschap waarbij vooral ook gebruik gemaakt wordt van de oceaan en van reeds actieve cellen die versterkt kunnen worden tot orkaankracht. En bij een orkaan daalt de koude luchtstroom binnen in de kern naar beneden. Het is dus niet eenvoudig, maar wel iets wat ze onder de knie hebben.

Je kunt door middel van weersbeïnvloeding niet alleen orkanen opwekken, maar er ook voor zorgen dat luchtstromen steeds dusdanig van richting veranderen, dat je regenachtig weer in bepaalde gebieden voorkomt. Zo kun je voor grote droogtes zorgen en daarmee bosbranden stimuleren. Herinnert u zich de bosbranden in Autrsalië nog. Herinnert u zich de bosbranden rond Moskou in 2010 nog (zie hier)? Bij wie moest Rusland aankloppen om haar graan tekorten aan te vullen? Juist ja…

Mindcontrol

Een ander onderdeel van het H.A.A.R.P. systeem is de beïnvloeding van de menselijk psyche door het frequentiegebied van de hersengolven aan te spreken. Om hiervan een goed begrip te krijgen vraag ik u eerst dit artikel (zie hier) maar eens goed te lezen. Feitelijk komt het er op neer dat uw hersenen een bepaalde elektromagnetische uitstraling hebben op hun omgeving. Omgekeerd heeft de omgeving ook een uitwerking op uw hersenen. Met uw hersenen kunt u in de toekomst apparatuur bedienen zonder uw handen te hoeven te gebruiken. Omgekeerd kan de apparatuur ook uw hersenactiviteit beïnvloeden. Wat u niet weet is dat dit nu al het geval is. U bevindt zich voortdurend in een ‘soep’ van beïnvloeding (zie ook hier).

Ik zal er verder niet al te ver over uitweiden, maar het is bijvoorbeeld op zijn minst opvallend te noemen dat de telecommunicatiefrequenties van onze mobiele netwerken in het gebied liggen waarop onze hersenen opereren. H.A.A.R.P. hoeft hierin dus niet eens zo’n prominente rol te spelen. Daarvoor hebben we al de telecom netwerken. Maar het is in ieder geval een inzetbaar en goed richtbaar middel (mindcontrol wapen). De conclusies mag u zelf trekken.

Aardbeving Iran

Zoals ik in dit artikel al aangaf lijkt het erop dat de oorlog tegen Iran en dus een derde wereldoorlog op de loer ligt. Feitelijk is deze oorlog al begonnen. Ik durf zelf te beweren dat H.A.A.R.P. is ingezet om de aardbeving van 16 april jl. te triggeren. Natuurlijk is het slechts één van de vele wapens die worden ingezet, maar omdat 90% van de wereld bevolking bij een aardbeving niet denkt aan een wapen, ziet 90% van de wereld ook niet dat de oorlog al gestart is. Ik wilde het u toch even uitleggen.

Bron: http://www.martinvrijland.nl/archief/alles/h-a-a-r-p-wapen-aardbevingswapen-weersbeinvloeding-en-mindcontrol/