Volkskrant (UNDER uppmärksamhet)


Som skyddas av rätt? Offret eller förövaren? Döm själv ...


Den NVJ stödde Sanne Terlingen, men Micha Kat (REVOLUTIONÄR ONLINE) uteslöts som medlem genom en straff trick. Skillnaden mellan den "normala" pedo Arthur Paes och super-elit pedo Joris Demmink. Ingen lag eller regel än mer.Kommentar av Micah Katt på videon ovan!