Hollanda Kanunun suç, bozuk ve sübyancı Kural nedir?


Hollanda Kanunun suç, bozuk ve sübyancı Kural nedir?

Temel insan haklarını ihlal eden bir yasa?

Aşağıdaki web siteleri Royals ve ileri gelenler hakkında çok şiddetli ve sakıncalı içerirler!

Bölüm 1: http://capoditutticapi007.blogspot.de/

Bölüm 2: http://capoditutticapi008.blogspot.de/

Bölüm 3: http://capoditutticapi009.blogspot.de/

Prens Friso nedense ölmüştü?

Prens Friso videosunu izleyin!