PUTİN (VLADIMIR)


Vladimir Putin samimiyetle şimdi ne oluyor weredltoneel hakkında konuşuyor.